Algemene voorwaarden A&K Mode nv

Ondernemingsgegevens :

Artex Ieper en de websites www.artexieper.be, www.artexieper.eu en www.artexieper.com zijn eigendom van :

A&K Mode nv
Arsenaalstraat 2c
8900 Ieper.
BTW : BE 0870512246 – RPR Gent, afdeling Ieper.
Tel : (32) 57 208868
e-mail : info@artexieper.be


INHOUDSOPGAVE :

I. Website

a. Intellectuele eigendomsrechten
b. Beperking van aansprakelijkheid
c. Webshop

Artikel 1 : Onderneming
Artikel 2 : Producten
Artikel 3 : Prijzen
Artikel 4 : Reservaties
Artikel 5 : Betaling
Artikel 6 : Levering
Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 : Retours - Herroepingsrecht
Artikel 9 : Garantie
Artikel 10 : Klantendienst
Artikel 11 : Privacy
Artikel 12 : Cookies
Artikel 13 : Bewijs
Artikel 14 : Geschillen
Artikel 15 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking


II. Fysieke winkel Artex Ieper

a. klantenkaart
b. retour van kledij
c. cadeaucheques
d. geschillen


III. Wijziging Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze website/webshop en op onze fysieke winkel.

I. Website

De website van Artex Ieper wordt beheerd door A&K Mode nv.
Door de toegang tot deze website en het bekijken en het gebruiken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van A&K Mode nv en stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A&K Mode nv aanvaard zijn.


a. Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website zoals o.a. logo’s, merken, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, teksten, beelden, productnamen, bedrijfsnamen, enz. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Deze rechten kunnen toebehoren aan A&K Mode nv of aan derden.
Niets van deze inhoud mag gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&K Mode nv of de rechtmatige eigenaars van deze rechten.

b. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is van algemene aard en is dus niet bedoeld als persoonlijk of professioneel advies voor de bezoeker van deze website.
A&K Mode nv kan geen garantie geven voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.
A&K Mode nv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan de toegang tot of het gebruik van deze website, aan het gebruik van informatie van deze website of aan de toegang tot of het gebruik van een andere site door o.a. hyperlinks vanaf de site van Artex Ieper.
De website van Artex Ieper kan hyperlinks bevatten naar andere sites of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze hyperlinks hebben enkel tot doel om u verder te informeren. A&K mode nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. A&K mode nv kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites en informatie die op deze websites wordt aangeboden of voor enige vorm van schade ontstaan door het bekijken of gebruiken van deze websites. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites betekent op geen enkele wijze dat wij de inhoud ervan goedkeuren. U gebruikt deze hyperlinks volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
De inhoud van de volledige website van Artex Ieper kan ten allen tijde gewijzigd, verbeterd of aangevuld worden.
Alle inhoud van onze website mag enkel voor uw eigen, niet-commercieel gebruik weergegeven worden op uw computer. Ook hier dient u rekening te houden met de eigendomsrechten van A&K Mode nv en van derden van alle inhoud op onze website.
c. Webshop


Artikel 1 : Onderneming

A&K Mode nv / Artex Ieper biedt u (“Klant”) via de webshop (toegankelijk via www.artexieper.be) de mogelijkheid om kledij uit de fysieke winkel van Artex Ieper online aan te kopen. Bij het plaatsen van een bestelling uit deze webshop gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van A&K Mode nv en stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A&K Mode nv aanvaard zijn.


Artikel 2 : Producten

In onze webshop vindt u een overzicht van de producten die wij online aanbieden.
Wij doen er alles aan om de info op onze webshop zo correct mogelijk te houden. Desondanks kunnen er zich toch onjuistheden voordoen, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden A&K Mode nv niet. A&K Mode nv is voor wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. A&K Mode nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle artikelen en prijzen worden louter informatief weergegeven zonder enige verbintenis. De prijzen zijn vermeld in euro en incl. BTW.

Indien de Klant vragen heeft over bv. kleur, maten, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze, enz. verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Indien er zich toch onvolledige of onjuiste info op onze website zou bevinden, zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te corrigeren en recht te zetten. Indien u onjuiste informatie op onze website zou aantreffen kan u dit steeds melden op het e-mail adres info@artexieper.be
De artikelen op deze website kunnen gedateerd zijn en niet meer voorradig. De kleuren van de artikelen kunnen ook afwijken van de echte kleuren van de artikelen ten gevolge van kleurafwijkingen op foto’s of bij het vertonen op een beeldscherm. Hiervoor kan A&K Mode nv nooit aansprakelijk gesteld worden.

Het aanbod op de webshop geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door A&K Mode nv. A&K Mode nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk vermeld worden in het aanbod.

A&K Mode nv beschikt over één voorraad voor zowel de fysieke winkel als de webshop.
Klanten in de fysieke winkel hebben voorrang op verkopen via de website. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien een artikel fysiek in de winkel verkocht wordt terwijl een Webshopklant ditzelfde artikel koopt op de website brengen wij de Klant van de webshop zo snel mogelijk op de hoogte : indien de Webshopklant de bestelling ondertussen reeds afgerond en betaald zou hebben, wordt deze betaling in dit geval binnen de 14 dagen en zonder kosten terugbetaald omdat wij het artikel niet meer kunnen leveren aan de Webshopklant.

Normaal gezien is een artikel dat niet meer voorradig is, ook niet meer zichtbaar in de webshop.
Behoudens fouten kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er niet-leverbare artikels toch op de webshop getoond en verkocht worden. In geval de Webshopklant een dergelijk artikel bestelt dat niet meer leverbaar is, wordt de Webshopklant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Ook hier wordt, indien de Webshopklant de bestelling reeds afgerond en betaald heeft, de gedane betaling binnen de 14 dagen en zonder kosten terugbetaald omdat wij het artikel niet meer kunnen leveren aan de Webshopklant.
A&K Mode nv heeft het recht om een bestelling te annuleren indien de weergegeven prijs op de webshop niet correct is.

Voorlopig kunnen op de webshop geen cadeaucheques aangekocht worden.


Artikel 3 : Prijzen


Alle prijzen in de webshop zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW.

Bestellingen vanaf € 75,00 worden gratis naar de klant verzonden zonder extra kosten. Voor bestellingen lager dan € 75,00 betaalt de klant een extra leveringskost van € 8,00.

Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld is, kunnen wij er niet toe gehouden worden om het product aan deze prijs te leveren. In dit geval verwittigen wij u van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of alvorens u deze kan komen afhalen. In geval wij u verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

De klantenkaart van de fysieke winkel van Artex Ieper is niet geldig op artikelen die gekocht worden in de webshop van Artex Ieper.

Indien er leverings-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De producten blijven eigendom van de verkoper zolang de verkoper de betaling nog niet ontvangen heeft van deze producten.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen.

De prijsvermeldingen die u op de webshop ziet, slaan uitsluitend op de artikelen zoals dit woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld, zijn niet bindend en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

U dient ook een account aan te maken om uw bestelling op onze webshop te kunnen afronden.
De gegevens hiervan worden volledig behandeld volgens onze privacy verklaring.


Artikel 4 : Reservaties

Het is mogelijk om via onze webshop kledij te reserveren. Deze kledij wordt gedurende maximum 3 dagen voor u opzij gehouden. Na deze 3 dagen wordt de kledij terug in de winkel gehangen. Reservatie van kledij is gratis, maar is wel beperkt tot 5 kledingstukken. Indien u meer dan 5 stukken via de webshop reserveert, houden wij enkel de eerste 5 kledingstukken opzij die vermeld zijn op de bevestiging van de reservatie.
U bent niet verplicht tot aankoop van de gereserveerde kledij.
Indien u kledij via de webshop wil reserveren, dient u een account aan te maken. De gegevens die u hier invoert worden volledig behandeld volgens onze privacy verklaring.
Normaal is een artikel dat niet meer voorradig is, ook niet meer zichtbaar in de reservatiemodule.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er niet-leverbare artikels toch op de website getoond worden. In dit geval wordt de klant bij reservatie zo snel mogelijk verwittigd.
Ook is het zo dat klanten in de fysieke winkel voorrang hebben op reservaties via de website. Indien een artikel fysiek in de winkel verkocht werd tijdens het reserveren op de website brengen wij de reserverende klant zo snel mogelijk op de hoogte.


Artikel 5 : Betaling

Alle online betalingen worden verwerkt door MultiSafePay. U kan uw bestelling betalen met Bancontact, Visa en Mastercard. Na betaling is uw bestelling definitief verwerkt en ontvangt u een mail met de bevestiging van uw bestelling en betaling.
Cadeaucheques of waardebonnen van Artex Ieper kunnen enkel gebruikt worden in de fysieke winkel, dit kan niet online.
Bestellingen vanaf € 75,00 worden gratis naar de klant verzonden zonder extra kosten. Voor bestellingen lager dan € 75,00 betaalt de klant een extra leveringskost van € 8,00.


Artikel 6 : Levering

De levering van uw bestelling gebeurt op het door de klant opgegeven adres in België of door afhaling in onze fysieke winkel. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling te versturen. Deze verzendtermijn is echter indicatief en kan niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw pakket van zodra wij uw pakket bij Bpost afgegeven hebben.

De leveringsvoorwaarden zijn als volgt :

- de bestelling wordt verstuurd nadat de betaling op onze rekening is gekomen
- wij versturen uw bestelling met Bpost
- leveringen gebeuren op werkdagen
- retours gebeuren op kosten van de Klant
- retours kunnen steeds gratis worden afgegeven in de fysieke winkel van Artex Ieper

Indien er zichtbare beschadigingen of kwaliteitsproblemen zijn met het artikel bij de levering, dient de klant dit binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling te melden aan de verkoper.


Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud :

De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van A&K Mode nv. Eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou willen leggen, zal door de Klant op dit eigendomsvoorbehoud gewezen worden.Artikel 8 : Retours – herroepingsrecht

Dit artikel geldt enkel voor klanten die in hoedanigheid van consument artikelen online aankopen op onze webshop.
De Klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, om zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.
Tijdens deze bedenktijd verwachten we dat de goederen en verpakking zorgvuldig beheerd worden. Het herroepingsrecht vervalt wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde of ongebruikte staat verkeren.
Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen voor ondergoed door hygiënische en gezondheidsredenen.

Bij retours gelden eveneens de volgende voorwaarden :

- de kledij mag niet gedragen of gewassen zijn en moet zich in de toestand bevinden waarin ze verkocht is, ongebruikt en zonder parfum- of sigarettengeur of andere sporen van geuren of sporen van dragen. Let ook op dat er bij het passen van kledij geen make-up op de kleding komt.
Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen (vlekken, geurtjes, enz.) hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kunnen niet teruggenomen worden door ons

- alle originele fabrieksetiketten hangen nog onbeschadigd aan de kledij

- het originele kasticket van Artex Ieper en retourformulier (terug te vinden onderaan de webshop) moeten terug meegestuurd worden

- de retours moeten opgestuurd worden naar : Artex Ieper, Arsenaalstraat 2c, 8900 Ieper

Artikelen die retour worden gestuurd en die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen niet meer teruggenomen worden door ons.

Indien de Klant ervoor kiest om de goederen per post terug te sturen, zijn de kosten van retour voor rekening van de Klant. De retourzending dient ten allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Rembourszendingen of retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Zorg ook voor een stevige verpakking zodat de retourzending ons onbeschadigd bereikt. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product dan opnieuw naar u worden verstuurd op uw eigen kosten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant zorgt er best voor dat hij beschikt over een tracking id om de retourzending te volgen.

Goederen die via de webshop zijn aangekocht, kunnen ook kosteloos in de fysieke winkel teruggebracht worden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Ook hier gelden de retourvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

Indien aan alle retourvoorwaarden is voldaan en de goederen terug in ons bezit zijn, wordt het reeds betaalde bedrag van de teruggebrachte of teruggestuurde goederen, inclusief de eventuele oorspronkelijke leveringskost, zo spoedig mogelijk (ten laatste binnen 14 dagen) teruggestort op dezelfde manier waarop u betaald heeft via de webshop. De terugbetaling hiervan kan nooit in cash in de fysieke winkel gebeuren. In geval van gedeeltelijke retournering van uw bestelling, is A&K Mode nv er niet toe gehouden om de eventuele oorspronkelijke leveringskost terug te betalen.

In de fysieke winkel kan u in plaats van terugstorting ook kiezen om een waardebon te krijgen voor de betaalde waarde van de teruggebrachte artikelen die in de webshop gekocht werden. Deze waardebon volgt dan de voorwaarden die bepaald zijn in de algemene voorwaarden van onze fysieke winkel. Ook hier is A&K mode nv er niet toe verplicht om de eventuele oorspronkelijke leveringskost terug te betalen in geval van gedeeltelijke retournering.

Het geldelijk terugstorten van retours kan enkel voor items die aangekocht werden in de webshop. Items die in de fysieke winkel werden aangekocht worden enkel geruild voor een waardebon of andere goederen zoals bepaald in onze algemene voorwaarden van onze fysieke winkel.


Artikel 9 : Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing op alle geleverde artikelen en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om beroep te kunnen doen op de garantie, dient de Klant het aankoopbewijs van Artex Ieper van deze artikelen te kunnen voorleggen. De Klant wordt ook aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek dient de klant A&K Mode nv binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling in te lichten. Wij zullen dan vragen om ons foto’s te bezorgen van het artikel om dit te kunnen voorleggen aan de fabrikant. Indien de fabrikant zijn goedkeuring geeft, zullen we met de Klant verder afspreken over de manier waarop de Klant het artikel aan ons kan terugbezorgen. Elk onzichtbaar gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van de levering gemeld te worden, hierna vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke of commerciële garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan als gevolg van het niet-naleven van de gebruiksinstructies of wasinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, verwaarlozing, slecht onderhoud, ongelukken, valpartijen of elk ander abnormaal of verkeerd gebruik.


Artikel 10 : Klantendienst

De klantendienst van Artex Ieper is bereikbaar op het volgende adres : Artex Ieper, Arsenaalstraat 2c, 8900 Ieper, op het telefoonnummer 057/208868 of via mail op info@artexieper.be.Artikel 11 : Privacy

Privacy verklaring website, webshop en fysieke winkel :

Voor A&K Mode nv is uw privacy heel belangrijk.

Daarom willen we hier toelichten welke gegevens we via onze website/webshop/fysieke winkel verzamelen en verwerken.

Deze privacy verklaring is dan ook van toepassing op onze hele website/webshop/fysieke winkel

1. Welke gegevens worden verzameld

a) door onze website/webshop te bezoeken, kunnen volgende gegevens door ons verzameld worden :

Technische informatie :

- ip adres van uw computer
- ip adres van uw Internet Service Provider
- datum en tijdstip waarop u onze website/webshop bezoekt
- het internetadres van de site die u direct heeft doorverwezen naar onze site
- welke pagina’s door u bezocht werden en welke foto’s bekeken werden
- hoe lang u onze website/webshop bezocht heeft
- uw taalkeuze
- welke webbrowser u gebruikt
- het besturingssysteem dat u gebruikt
- via welke zoekwoorden u op onze site gekomen bent
- we maken ook gebruik van cookies (klik onderaan deze pagina op ‘Cookie Policy’ voor meer uitleg)

Persoonlijke informatie :

- indien u ons contactformulier invult :
bedrijf, naam, voornaam, functie, adres, postcode, woonplaats, land, tel, fax, email, uw vraag

- indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief :
uw email adres

- als u een bestelling plaatst op onze webshop kunnen we volgende gegevens van u vragen :
uw voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsinformatie zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer, bankkaartnummer, …

Al deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw bestelling correct en veilig te kunnen afronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan A&K Mode nv niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen. U bent ook verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

Onder de 18 jaar kan deze webshop enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.


b) Bij het aanvragen van een klantenkaart in de fysieke winkel kan u kiezen om een formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) of we kunnen ook uw e-id uitlezen. Van uw e-id lezen we enkel uw naam, adresgegevens en geboortedatum in.
2. Waarom verzamelen we deze gegevens

De technische informatie wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag om onze website/webshop te kunnen optimaliseren.

De persoonlijke informatie die u via het contactformulier hebt doorgegeven kan gebruikt worden om u via e-mail, tel, fax of per post te kunnen bereiken met een oplossing voor uw vraag.

Indien u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mail adres toegevoegd aan onze e-mail verzendlijst.

De persoonlijke informatie die u via de webshop heeft bezorgd, gebruiken we om uw bestelling correct en veilig te kunnen uitvoeren.

De persoonlijke gegevens die uitgelezen worden aan de kassa in de fysieke winkel via uw e-id of die u op een formulier hebt ingevuld, kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze opendeurdagen, acties, promoties, … en dit bvb. per post of e-mail.


3. Wijze waarop deze gegevens verzameld worden :

De technische informatie wordt automatisch verzameld om onze website/webshop te verbeteren.

Uw persoonlijke informatie wordt enkel verzameld als u ons contactformulier invult, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bestelling op onze webshop plaatst. Deze informatie wordt dus door u uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons bezorgd.

Bij het aanmaken van een klantenkaart in de fysieke winkel kan u een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum), of u kan ook uw e-id laten inlezen. Hierbij lezen we enkel uw naam, adres en geboortedatum in.


4. Derden

De persoonlijke informatie die we van u bekomen, wordt alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Enkel de gegevens die nodig zijn om uw bestelling te kunnen leveren bij u (zoals bv. uw adresgegevens) worden aan derden (zoals bv. het koerierbedrijf) doorgegeven.

In elk ander geval wordt uw persoonlijke informatie niet aan derden doorgegeven zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, aan te passen of te verwijderen.
U kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren op het volgende adres : A&K Mode nv (Artex Ieper), Arsenaalstraat 2c, 8900 Ieper, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert.
Indien u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief kan dit door eenvoudigweg op ‘uitschrijven’ te klikken onderaan de nieuwsbrief die u ontvangen heeft.


6. Veiligheid

Wij doen al het mogelijk om al onze bestanden veilig en vrij te houden van ongeoorloofd gebruik.
Hiervoor hebben wij zowel fysieke als technologische maatregelen genomen om al deze informatie te beschermen.

De website/webshop maakt gebruik van een SSL-certificaat om de gegevens van onze digitale bezoekers af te schermen voor derden. Dit certificaat biedt u de garantie dat u veilig onze website/webshop kan gebruiken.
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.


7. Contact

Indien u vragen hebt kan u ons steeds contacteren op het volgende adres :

A&K Mode nv (Artex Ieper)
Arsenaalstraat 2c
8900 Ieper
Tel : 057/208868
Fax : 057/486861
E-mail : info@artexieper.be

8. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde te kunnen wijzigen.Artikel 12 : Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door de webserver in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen wordt wanneer een website bezocht wordt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de webserver van de website die u bezoekt of door partners waarmee een website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt. De bedoeling van cookies is om de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Alsook helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookiebeleid

Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website/webshop gebruikt worden.
Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht. Deze website/webshop heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.

• Directe cookies: worden gemaakt of verzonden door deze website/webshop tijdens uw bezoek.
• Indirecte cookies: worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina (vb cookies van Google, Twitter en Facebook).
• Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website/webshop (vb. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies behoren ook tot de directe cookies.
• Comfortcookies: worden op de website/webshop geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of om algemene gebruiksprofielen te maken. Comfortcookies dragen bij tot het surfen comfortabeler, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Dit soort cookies kunnen zowel directe- als indirecte cookies zijn.
• Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina's van de website/webshop (vb. Google Analytics);
• Cookies voor sociale media zorgen ervoor dat de inhoud van de bezochte website/webshop gedeeld kan worden op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ ...
• Permanente cookies: blijven op de harde schijf voor een lange, vooraf gedefinieerde periode of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website/webshop bezoekt die u de cookie bezorgde. Dit geldt vooral voor cookies afkomstig van sociale media. Permanente cookies zijn meestal comfortcookies.
• Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Deze begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.
Nadere informatie over cookies

U kan via uw browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Meer informatie hierover kan u terugvinden via de ‘Help’ van uw browser.Artikel 13 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups ook als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14 : Geschillen

Indien u niet tevreden bent, vragen we om dit in eerste instantie rechtstreeks aan A&K Mode nv (Artex Ieper) zelf te melden zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan zijn in geval van geschillen enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website/webshop.
Je kan als consument ook steeds je klacht rechtstreeks online indienen via het Europees platform voor online geschillenbeslechting via volgende link: http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 15 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door A&K Mode nv om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.II. Fysieke winkel Artex Ieper

De fysieke winkel van Artex Ieper bevindt zich op het volgende adres : Arsenaalstraat 2c, 8900 Ieper.

Door aankopen te doen in de fysieke winkel gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van A&K Mode nv en stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A&K Mode nv aanvaard zijn.


a. Klantenkaart

Indien u dit wenst, kan u bij bezoek aan onze winkel een klantenkaart van Artex Ieper aanvragen.
U kan hiervoor een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum), of u kan ook uw e-id laten inlezen. Hierbij lezen we enkel uw naam, adres en geboortedatum in. Deze gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden zoals bepaald in onze privacy verklaring.
De klantenkaart van Artex Ieper kan door u of leden van uw gezin inwonend op hetzelfde adres gebruikt worden. Deze klantenkaart is gratis.
Met de klantenkaart krijgt u een directe korting van 5% op uw aankopen; deze korting is echter niet geldig op de aankoop van cadeaucheques en retouches. De klantenkaart is ook niet cumuleerbaar met lopende acties, promoties, voordeelverpakkingen, afgeprijsde goederen, koppelverkoopkortingen, solden, …
De korting wordt onmiddellijk verrekend en is duidelijk vermeld op uw kasticket.
Bij aanvraag van een nieuwe klantenkaart kan de 5% korting op eerder gedane aankopen zonder klantenkaart niet teruggevraagd worden.
De klantenkaart is enkel geldig in de fysieke winkel van Artex Ieper, dus niet geldig op aankopen in de webshop.
Door het gebruik van de klantenkaart stemt u in de met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van A&K Mode nv. De klant die geen klantenkaart wenst, heeft geen recht op de voordelen ervan.


b. Retour van kledij :

Kledij die in de winkel werd aangekocht mag teruggebracht worden tijdens een periode van 7 kalenderdagen na aankoop, op vertoon van het originele kasticket van Artex Ieper en op de volgende voorwaarden :

- de kledij mag niet gedragen of gewassen zijn en moet zich in de toestand bevinden waarin ze verkocht is, ongebruikt en zonder parfum- of sigarettengeur of andere sporen van geuren of sporen van dragen. Let ook op dat er bij het passen van kledij geen make-up op de kleding komt. Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen (vlekken, geurtjes, enz.) hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kunnen niet teruggenomen worden door ons


- alle originele fabrieksetiketten hangen nog onbeschadigd aan de kledij


Artikelen die als retour worden teruggebracht en die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen niet meer teruggenomen worden door ons.

Indien wel aan de retourvoorwaarden is voldaan, kan u de teruggebrachte artikelen omruilen voor artikelen van dezelfde betaalde waarde of u ontvangt een waardebon voor de betaalde waarde van de teruggebrachte artikelen. Deze waardebon blijft 1 jaar geldig. De waardebon kan niet terugbetaald worden. U bent niet verplicht om de waardebon in 1 keer volledig te gebruiken. Indien bij gebruik van een waardebon het te betalen bedrag van de nieuwe artikelen die u wenst, kleiner is dan het bedrag van de waardebon, ontvangt u een nieuwe waardebon voor het resterende saldo, opnieuw geldig voor 1 jaar. Ook deze waardebon kan niet terugbetaald worden.


c. Cadeaucheques :

U kan een cadeaucheque aankopen bij Artex Ieper met een bedrag naar keuze. Deze cadeaucheque is 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop van deze cheque. Cadeaucheques kunnen niet terugbetaald worden. De cadeaucheques hoeven niet in 1 keer volledig gebruikt te worden. Indien bij gebruik van een cadeaucheque het te betalen bedrag van de artikelen die u koopt, kleiner is dan het bedrag van de cadeaucheque, ontvangt u een waardebon voor het resterende saldo, opnieuw geldig voor 1 jaar. Deze waardebon kan niet terugbetaald worden.
Op de aankoop van een cadeaucheque geldt de korting van de klantenkaart niet. De verbruiker van de cadeaucheque kan wel van de korting van de klantenkaart genieten indien deze verbruiker zelf een klantenkaart heeft.
Cadeaucheques mogen ook gebruikt worden tijdens de solden en op artikels met korting.

d. Geschillen

Indien u niet tevreden bent, vragen we om dit in eerste instantie rechtstreeks aan A&K Mode nv (Artex Ieper) zelf te melden, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan zijn in geval van geschillen enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.
III. wijziging Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Artex gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten