Algemene voorwaarden :

De website van Artex Ieper wordt beheerd door A&K Mode nv met maatschappelijke zetel : Arsenaalstraat 2, 8900 Ieper. BTW : BE 0870512246 – RPR Gent, afdeling Ieper.
Door de toegang tot deze website en het bekijken en het gebruiken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die hieronder vermeld zijn.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website zoals o.a. logo’s, merken, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, teksten, beelden, productnamen, bedrijfsnamen, enz. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Deze rechten kunnen toebehoren aan A&K Mode nv of aan derden.
Niets van deze inhoud mag gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&K Mode nv of de rechtmatige eigenaars van deze rechten.


2. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is van algemene aard en is dus niet bedoeld als persoonlijk of professioneel advies voor de bezoeker van deze website.
A&K Mode nv kan geen garantie geven voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.
A&K Mode nv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan de toegang tot of het gebruik van deze website, aan het gebruik van informatie van deze website of aan de toegang tot of het gebruik van een andere site door o.a. hyperlinks vanaf de site van A&K Mode nv.
De website van A&K Mode nv kan hyperlinks bevatten naar andere sites of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze hyperlinks hebben enkel tot doel om u verder te informeren. A&K mode nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. A&K mode nv kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites en informatie die op deze websites wordt aangeboden of voor enige vorm van schade ontstaan door het bekijken of gebruiken van deze websites. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites betekent op geen enkele wijze dat wij de inhoud ervan goedkeuren. U gebruikt deze hyperlinks volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
De inhoud van de volledige website van A&K Mode nv kan ten allen tijde gewijzigd, verbeterd of aangevuld worden.
Wij doen er alles aan om de info op onze website zo correct mogelijk te houden. Desondanks kunnen er zich toch onjuistheden voordoen.
Indien er zich toch onvolledige of onjuiste info op onze website zou bevinden, zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te corrigeren en recht te zetten. Indien u onjuiste informatie op onze website zou aantreffen kan u dit steeds melden op het e-mail adres info@artexieper.be
De artikelen op deze website kunnen gedateerd zijn en niet meer voorradig. De kleuren van de artikelen kunnen ook afwijken van de echte kleuren van de artikelen ten gevolge van kleurafwijkingen op foto’s of bij het vertonen op een beeldscherm. Hiervoor kan A&K Mode nv nooit aansprakelijk gesteld worden. Alle artikelen en prijzen worden louter informatief weergegeven zonder enige verbintenis.
Alle inhoud van onze website mag enkel voor uw eigen, niet-commercieel gebruik weergegeven worden op uw computer. Ook hier dient u rekening te houden met de eigendomsrechten van A&K Mode nv en van derden van alle inhoud op onze website.

3. Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.


4. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen.


Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.